Translatica, kierunek angielsko-polski
return czasownik;
wracać;
powracać techniczny;
zwracać informatyka;
oddawać;
powrócić informatyka;
zwrócić;
wrócić;
oddać;
odesłać;
odsyłać;
nawracać techniczny;
odbijać sport;
przynieść finanse;
przynosić finanse;
zawracać;
odbić sport;
zwalniać;
odrzec;
zdawać;
obrócić;
wznowić;
wydawać;
dać;
dawać;
nastawić;
odnieść;
odnosić;
wydać;
odbierać sport;
odebrać sport;
donosić;
odwozić;
odrzucić sport;
zgłosić;
obracać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich