Translatica, kierunek angielsko-polski
report czasownik;
zgłaszać medycyna, administracja, prawo, informatyka, książkowe, oficjalne;
meldować informatyka;
donosić książkowe, oficjalne, pejoratywne;
relacjonować dziennikarstwo;
raportować informatyka;
zgłosić książkowe, oficjalne;
donieść książkowe, oficjalne, pejoratywne;
podlegać;
zawiadamiać administracja, informatyka, techniczny;
zdawać sprawozdanie ekonomia, prawo;
zdawać sprawę techniczny;
zawiadomić administracja;
sprawozdawać informatyka;
opisywać;
tworzyć raport informatyka;
zrelacjonować dziennikarstwo;
złożyć sprawozdanie techniczny;
podawać informacje ekonomia, prawo;
meldować się wojsko;
opisać;
składać doniesienie techniczny;
zameldować się wojsko;
oznajmić;
wieścić;
pisać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich