Translatica, kierunek polsko-angielski
zanosić czasownik, aspekt niedokonany, bezosobnik/forma bezosobowa;
carry;
take;
bring;
offer książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich