Translatica, kierunek angielsko-polski
offer czasownik;
oferować ekologia;
zaoferować potoczne, nieoficjalne;
składać;
udzielać;
podsuwać;
dawać;
złożyć;
służyć;
podać;
zanosić książkowe, oficjalne;
udzielić;
zanieść;
narzucać konieczność techniczny;
nasuwać;
okazywać;
podawać;
nasunąć;
stwarzać;
zgłosić;
nieść;
składać w ofierze religia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich