Translatica, kierunek polsko-angielski
ofiarowywać czasownik, aspekt niedokonany;
donate;
sacrifice religia;
give;
offer;
present;
proffer;
gimme;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich