Translatica, kierunek angielsko-polski
sacrifice czasownik;
poświęcać przenośne;
poświęcić przenośne;
ofiarować religia;
ofiarowywać religia;
składać w ofierze religia;
wyrzec;
złożyć w ofierze religia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich