Translatica, kierunek angielsko-polski
donate czasownik;
darować;
dawać;
oddać;
oddawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich