Translatica, kierunek polsko-angielski
wnosić czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wnieść
carry in;
contribute prawo;
lodge;
bring in przenośne;
infer;
conclude książkowe, oficjalne;
file prawo;
move;
put up;
submit prawo;
raise;
introduce;
carry;
enter;
petition;
reason;
put in;
bring przenośne;
bringing;
prefer;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich