Translatica, kierunek angielsko-polski
submit czasownik;
przedkładać książkowe, oficjalne;
poddawać prawo;
przedłożyć książkowe, oficjalne;
składać;
poddać prawo;
poddać się techniczny;
ulegać;
złożyć;
podporządkować techniczny;
dowodzić;
ulec;
wystosowywać książkowe, oficjalne;
wystosować książkowe, oficjalne;
oddawać;
wnieść prawo;
wnosić prawo;
zgłosić;
poddanie;
wyślij;
akceptuj;
poddany;
ulegnąć;
dowieść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich