Translatica, kierunek angielsko-polski
put in czasownik;
wstawiać;
włożyć;
wstawić;
wtrącać;
wtrącić;
wtykać;
wsadzać;
zawijać;
nasypać;
wprawić;
wsunąć;
zainstalować informatyka;
złożyć;
wnieść;
składać;
zgłaszać prawo;
zgłosić prawo;
wnosić;
wsuwać;
zawinąć;
dodać;
wprawiać;
dodawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich