Translatica, kierunek polsko-angielski
wprawić czasownik, aspekt dokonany;
set;
fix;
train;
put in;
setting;
expect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich