Translatica, kierunek polsko-angielski
zakładać czasownik, aspekt niedokonany;
establish;
found;
assume;
set up finanse;
presume;
suppose ang. amerykańska;
institute;
install;
put on;
plant;
bet;
start;
create;
posit książkowe, oficjalne;
form;
wear;
premise;
stake;
fit;
lodge;
postulate;
imply;
lay down;
fold;
don;
lay;
pawn;
wager;
set;
guess ang. amerykańska;
overlap;
ground;
cross;
place;
put in;
apply;
overtake ang. brytyjska;
instal;
organize;
promote;
start up;
initiate;
imagine;
float;
gimme;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich