Translatica, kierunek polsko-angielski
zawijać czasownik, aspekt niedokonany;
wrap informatyka;
wrap up;
call;
enfold;
roll up;
enwrap;
fold;
pack medycyna;
swathe;
bundle;
curl;
lap;
harbour;
put in;
curl up;
crimp;
wrapping;
packing techniczny;
tuck in techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich