Translatica, kierunek angielsko-polski
say czasownik;
mówić;
rzec książkowe, oficjalne;
mawiać;
powiadać książkowe, oficjalne;
odmawiać;
głosić;
wskazać;
gadać;
nagadać;
wypowiedzieć książkowe, oficjalne;
zmawiać;
wyrzec książkowe, oficjalne;
wygadać;
wypowiadać książkowe, oficjalne;
kazać;
zmówić;
wymawiać;
wymówić;
odmówić;
opiewać;
prawić celownik, książkowe, oficjalne;
odprawić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich