Translatica, kierunek polsko-angielski
wymawiać czasownik, aspekt niedokonany;
pronounce językoznawstwo;
reproach;
utter;
enunciate;
reprimand;
enounce;
dismiss;
sound językoznawstwo;
say;
cancel;
decline;
cast;
speak;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich