Translatica, kierunek angielsko-polski
sound czasownik;
brzmieć;
sondować medycyna, nautyka, technika;
zabrzmieć przenośne;
dzwonić;
ostukać medycyna, kolejnictwo;
osłuchać medycyna, technika;
buczeć;
osłuchiwać medycyna, technika;
badać;
wybadać;
wymawiać językoznawstwo;
uderzać muzyka, ang. amerykańska;
uderzyć muzyka, ang. amerykańska;
ostukiwać medycyna, kolejnictwo;
odezwać;
opukać;
odzywać;
grać;
opukiwać;
wymówić językoznawstwo;
dawać sygnał muzyka;
podpytać;
zgłębnikować medycyna;
dać sygnał muzyka;
mówić;
zagrać muzyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich