Translatica, kierunek polsko-angielski

odezwać czasownik, aspekt dokonany;
speak;
address;
sound;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich