Translatica, kierunek polsko-angielski
brzmieć czasownik, aspekt niedokonany;
sound;
resound;
ring ang. brytyjska;
read;
resonant;
peal;
be heard;
run;
speak przenośne;
ringing;
sonorous;
resonate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich