Translatica, kierunek angielsko-polski
cast czasownik;
rzucać informatyka;
odlewać chemia, medycyna, sztuka, informatyka;
rzucić;
odlać chemia, medycyna, sztuka, informatyka, elektryka;
ulać;
ciskać;
zarzucać rybołówstwo, nautyka;
oddać;
oddawać;
zrzucać;
zarzucić rybołówstwo, nautyka;
obsadzić kino, teatr, telewizja;
lać;
obsadzać kino, teatr, telewizja;
cisnąć;
zrzucić;
ulewać;
miotać;
stracić;
rzutować informatyka;
wyrzucać;
powalić;
układać;
wyrzucić;
wymawiać;
zarzucić wędkę rybołówstwo;
zarzucać wędkę rybołówstwo;
formować;
ronić;
pociskać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich