Translatica, kierunek polsko-angielski
pociskać czasownik, aspekt niedokonany;
press;
cast;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich