Translatica, kierunek polsko-angielski
rzucać czasownik, aspekt niedokonany;
throw sport;
cast informatyka;
fling;
hurl;
toss;
dash;
chuck potoczne, nieoficjalne;
sling;
pitch;
project;
quit;
give up;
dart;
drop;
dump potoczne, nieoficjalne;
leave potoczne, nieoficjalne;
shoot sport;
plunge;
shed;
launch;
attack;
ditch;
pounce;
abandon;
plunk;
bung ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
aim;
shy;
jolt;
kick;
junk potoczne, nieoficjalne;
cast down;
send;
flip;
plump;
put sport;
rush;
effuse;
bowl;
pack in potoczne, nieoficjalne;
jump;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich