Translatica, kierunek angielsko-polski
fling czasownik;
ciskać;
rzucać;
miotać książkowe, oficjalne;
cisnąć;
rzucić;
chlustać;
szurać potoczne, nieoficjalne;
szurnąć potoczne, nieoficjalne;
majdać potoczne, nieoficjalne;
majtać potoczne, nieoficjalne;
majtnąć potoczne, nieoficjalne;
zarzucać;
wyrzucać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich