Translatica, kierunek polsko-angielski
gadać czasownik, aspekt niedokonany;
talk potoczne, nieoficjalne;
chatter potoczne, nieoficjalne;
jaw potoczne, nieoficjalne;
chat potoczne, nieoficjalne;
prattle ang. amerykańska;
twaddle;
gab potoczne, nieoficjalne;
jabber potoczne, nieoficjalne;
babble;
say;
natter ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
blab ang. amerykańska;
prate ang. amerykańska;
schmooze;
yack potoczne, nieoficjalne;
talk on;
gabble;
rabbit;
twaddle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich