Translatica, kierunek angielsko-polski
preach czasownik;
głosić religia;
wygłaszać religia;
wygłaszać kazanie religia;
kazać;
propagować przenośne;
wygłosić religia;
moralizować pejoratywne;
wygłosić kazanie religia;
prawić kazania przenośne, pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich