Translatica, kierunek angielsko-polski

discrimination rzeczownik;
dyskryminacja psychologia, nauki ścisłe, socjologia, pejoratywne, techniczny;
odróżnianie techniczny;
rozróżnianie techniczny;
smak;
wyczucie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich