Translatica, kierunek polsko-angielski
taksować czasownik, aspekt niedokonany;
appraise;
rate;
estimate;
apprize;
assess;
set fee;
measure;
value;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich