Translatica, kierunek polsko-angielski
karcić czasownik, aspekt niedokonany;
scold;
castigate;
rebuke;
reprimand;
chide;
reproach;
reprove;
upbraid książkowe, oficjalne;
reprehend;
correct;
rate;
reproach;
admonish;
chasten celownik;
censure;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich