Translatica, kierunek angielsko-polski
gauge czasownik;
oceniać;
mierzyć;
zmierzyć;
ocenić;
szacować;
kalibrować technika;
ustalić;
cechować;
przyrząd mierniczy chemia;
obliczać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich