Translatica, kierunek polsko-angielski
cechować czasownik, aspekt niedokonany;
mark informatyka;
characterize biologia, chemia, medycyna;
calibrate chemia;
hallmark;
feature;
stamp;
brand;
have;
be marked;
gauge;
branding;
earmark;
marking;
seal meteorologia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich