Translatica, kierunek angielsko-polski
stamp czasownik;
tupać;
tłoczyć;
tupotać;
cechować;
podbijać potoczne, nieoficjalne;
znakować;
wyciskać;
ofrankować poczta;
podbić potoczne, nieoficjalne;
odciskać;
tupnąć;
oznaczyć;
wbijać;
wybić;
klepać;
ofrankowywać poczta;
kasować;
naklejać znaczek poczta;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich