Translatica, kierunek angielsko-polski
judge czasownik;
sądzić prawo;
oceniać;
osądzać prawo;
ocenić;
sędziować prawo;
osądzić prawo;
uważać;
orzekać;
szacować;
uznać;
orzec;
mierzyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich