Translatica, kierunek angielsko-polski
price czasownik;
wyceniać;
wyznaczać cenę ekonomia, prawo;
cenić;
oceniać;
wycenić;
ustalać cenę finanse, prawo;
ocenić;
szacować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich