Translatica, kierunek angielsko-polski
regard czasownik;
dotyczyć książkowe, oficjalne;
uważać;
poczytywać książkowe, oficjalne;
baczyć;
uznać;
brać pod uwagę książkowe, oficjalne;
patrzeć;
uznawać;
poczytać książkowe, oficjalne;
oglądać;
cenić;
odnosić;
odnieść;
wziąć pod uwagę książkowe, oficjalne;
zważać;
szanować;
oceniać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich