Translatica, kierunek polsko-angielski
zrecenzować czasownik, aspekt dokonany;
review dziennikarstwo, literatura;
review;
peer-reviewed edytorstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich