Translatica, kierunek polsko-angielski
sprawdzić czasownik, aspekt dokonany;
check;
verify;
look up;
test;
examine;
check out;
prove;
trial;
control;
come true;
inspect;
ensure;
try;
audit;
review;
ascertain;
sample;
refer;
go over;
consult;
check on;
tested;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich