Translatica, kierunek angielsko-polski
ascertain czasownik;
ustalić;
ustalać;
konstatować książkowe, oficjalne;
upewnić;
upewniać;
obliczać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich