Translatica, kierunek angielsko-polski
test czasownik;
testować farmacja, finanse, handel, informatyka;
badać;
przetestować handel, informatyka;
zbadać farmacja;
przebadać farmacja, handel, technika;
poddać próbie techniczny;
egzaminować szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
oblatać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich