Translatica, kierunek angielsko-polski
try czasownik;
próbować techniczny;
sądzić prawo;
starać;
skosztować literackie;
postarać;
kosztować literackie;
osądzić prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich