Translatica, kierunek polsko-angielski
zgodzić się czasownik, aspekt dokonany;
agree;
consent;
accept;
concur;
acquiesce;
accord;
check ang. amerykańska;
balance księgowość, handel;
accede;
approve;
take;
condone;
correspond ang. amerykańska;
subscribe;
engage;
harmonize;
comply;
consist;
assent;
coincide;
cotton;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich