Translatica, kierunek polsko-angielski
kontrolować czasownik, aspekt niedokonany;
control medycyna, finanse, wojsko, informatyka;
check medycyna, informatyka;
inspect techniczny;
monitor techniczny;
audit księgowość, techniczny;
supervise techniczny;
verify;
rein;
check out;
regulate;
oversee;
manage;
check on;
control;
examine;
checking;
watch;
prove;
service;
check up;
revise;
police;
command;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich