Translatica, kierunek polsko-angielski
stawać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też stanąć
become;
stop;
stand up;
appear;
stand;
grow;
halt;
get;
turn up;
turn;
happen;
get up;
come;
break;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich