Translatica, kierunek angielsko-polski
turn czasownik;
skręcać;
obracać techniczny;
przekręcać potoczne, nieoficjalne;
skręcić;
kręcić;
obrócić;
nicować;
odwracać techniczny;
toczyć przemysł, techniczny;
przekręcić potoczne, nieoficjalne;
pokręcić potoczne, nieoficjalne;
zmieniać;
przemieniać książkowe, oficjalne;
zwracać;
zwrócić;
zawracać;
pokręcać potoczne, nieoficjalne;
obtaczać;
zamienić;
przemienić książkowe, oficjalne;
nastawić;
mijać;
stawać;
przerodzić książkowe, oficjalne;
przeradzać książkowe, oficjalne;
wywracać;
obtoczyć;
zginać;
wytaczać przemysł;
zabarwić;
obejść;
natoczyć;
utoczyć technika;
odmienić;
zgiąć;
wyrzucić;
zbaczać;
zjeżdżać przenośne;
blokować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich