Translatica, kierunek polsko-angielski
podkręcać czasownik, aspekt niedokonany;
twist sport;
tweak;
spin sport;
spoon sport;
turn;
twirl;
turn up;
pump up potoczne, nieoficjalne;
curl up;
curl;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich