Translatica, kierunek polsko-angielski
skierowywać czasownik, aspekt niedokonany;
direct;
turn;
point;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich