Translatica, kierunek polsko-angielski
skręcać czasownik, aspekt niedokonany;
turn;
twist informatyka;
veer;
writhe;
bend transport;
roll;
wrench;
convolve;
curl;
break;
coil;
squirm;
sprain;
swerve;
braid;
throw włókiennictwo;
kink;
screw;
sinuate;
turn off;
gnarl;
turning techniczny;
strand;
bent;
fork;
roll up;
wring;
convulse;
twist;
turning;
entwist;
corner motoryzacja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich