Translatica, kierunek polsko-angielski
nastawiać czasownik, aspekt niedokonany;
set medycyna;
adjust medycyna, informatyka;
regulate;
set up informatyka, techniczny;
put on;
preset techniczny;
setting techniczny;
manipulate medycyna, technika;
dispose;
turn;
fix;
expect;
tune in techniczny;
bias;
marshal;
direct;
focus;
tune;
trammel technika;
return;
level;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich