Translatica, kierunek polsko-angielski
skręcić czasownik, aspekt dokonany;
turn;
twist medycyna;
twist technika;
wrench;
torsion matematyka, medycyna;
sprain medycyna;
sprain;
wrest;
contortion techniczny;
wriggle;
writhe;
roll;
wry;
curl;
wring;
convolute;
loxic;
twist up;
veer;
twirl;
coil;
torsion;
break;
twisting;
spoof;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich