Translatica, kierunek polsko-angielski
zwracać się czasownik, aspekt niedokonany;
address;
turn;
apply;
refer;
approach;
appeal;
turn to;
call on;
access;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich