Translatica, kierunek angielsko-polski
apply czasownik;
ubiegać się inżynieria;
stosować;
składać podanie techniczny;
dotyczyć;
używać;
ubiegać książkowe, oficjalne;
odnieść;
odnosić się finanse;
zgłosić;
odnosić;
smarować;
zwrócić;
zwracać prawo;
składać;
starać się techniczny;
użyć;
aplikacja;
mazać;
ubiec książkowe, oficjalne;
używanie;
ubiegnąć książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich