Translatica, kierunek polsko-angielski
zastosowywać czasownik, aspekt niedokonany;
apply;
use;
conform;
comply;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich